blujobs

Tag : blue collar jobs hiring Archives - blujobs

ಬ್ಲೂ ಕಾಲರ್ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ

ಬಿಸಿ ತಾಪಮಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬ್ಲೂ ಕಾಲರ್ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು.